Frigør interne ressourcer  

Ved at outsource hele eller delelementer af logistikken til Biofarma Logistik kan interne ressourcer frigøres.

Lagerstyring, ekspedition og distribution er ofte en ressourcekrævende opgave. Ved at indgå en arbejdsdeling med Biofarma Logistik kan du koncentrere dine ressourcer om salg og markedsføring, mens vi sørger for, at aftaler om leverancer, priser og rabatter overholdes.

Derved er vejen åben for en større indtjening.

Dansk
English