Variabel omkostning  

Med Biofarma Logistik som samarbejdspartner kan du ændre din logistik-udgift til en variabel omkostning.

På baggrund af en indledende analyse af ressourceforbruget fastlægger vi indenfor nogle afstukne rammer en håndterings-provision.

Håndteringsprovisionen er en procentsats i forhold til virksomhedens nettoomsætning.

Foruden håndteringsprovision opkræves kun fragtomkostninger.

Det er således nemt at budgettere og kontrollere.

Andre aflønningsformer kan aftales.

Dansk
English